top of page

              Проект: "Інклюзивний клас - крок до порозуміння з учнями"

Інклюзивна освіта сприяє інтелектуальному, фізичному, духовному і соціальному розвитку; усвідомлює взаємозалежність усіх складників розвитку цілої спільноти; плекає таланти й потенціал усіх учнів, незважаючи на їхній розвиток і  життєві обставини.

Для роботи в інклюзивному класі потрібно створити розвивальне освітнє середовище та мати системний підхід до розвитку дивергентного мислення учнів.
У першу чергу розвивальне середовище має стимулювати рух, бо без руху немає розвитку. Діти не повинні сидіти! Вони повинні мати змогу на уроці будь-якої миті підвестися, підійти та запитати щось, звернутися до сусіда за партою.
Також важливо працювати руками, бо «розум дитини — на кінчиках пальців». Для цього корисно застосовувати прийом геометричного просторового моделювання або конструктор «Лего». Завдяки цьому можна організувати колективну чи індивідуальну роботу.
Від руху через творчість — перехід до мислення! Дивергентне мислення — це здатність знаходити велику кількість варіантів для розв’язання одного питання (на противагу конвергентному, тобто стандартному мисленню). Цю навичку потрібно не стільки розвивати, скільки не дати їй згаснути: у 3-5 років 98 % дітей є геніями дивергентного мислення, через 5 років — лише 32 % з них, а серед дорослих — лише 2 %. Дитячу творчість, креативність треба підтримувати в школі, особливо в інклюзивному класі.
Визнання творчості дітей — двигун їхньої внутрішньої мотивації до навчання. Навіть якщо робота не досконала, це крок уперед!
Дивіться на вебінарі приклади прийомів роботи в інклюзивному класі на різних уроках і переконайтеся в тому, що інклюзивна освіта — це круто!"

bottom of page