Адреса

 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Blogger Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Vkontakte Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • Odnoklassniki Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • White Vkontakte Icon
 • White Instagram Icon

Запорізька обл.

м. Кам'янка-Дніпровська, 

вул Гоголя, 40

НВК "Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст."

Ми на зв`язку

                                                                                                            УКРАЇНА

 

                                                                                                      КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА

                                                                                                                  АДМІНІСТРАЦІЯ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                      ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

                        вул. Гоголя,7а, м.Кам’янка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровського р-ну, Запорізької області,71304,

                                              тел. (06138) 2-39-94,  е-mail: kam_roo@ukr.net, код ЄДРПОУ 02136353

  

                                                                                

                                                                                                                                          Рецензія

          На матеріали досвіду  вчителя початкових класів Прозорової Лілії Валентинівни «Використання нестандартних завдань на уроках української мови як засіб розвитку дивергентного мислення  молодших школярів» навчально-виховного комплексу «Дитячий садок – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кам’янсько-Дніпровської міської ради Запорізької області.

          

       Прозорова Лілія Валентинівна - вчитель з 28 річним педагогічним стажем, вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель». У своїй роботі виявляє високий рівень професіоналізму, має високу науково-теоретичну підготовку, глибокі знання з предмету. Вона належить до когорти вчителів, які перебувають на високому рівні творчості, характеризуються авторським баченням мети. Високих результатів у роботі Лілія Валентинівна досягає завдяки продуманим, спланованим і різноманітним формам навчання. Глибоке знання психології дітей, ретельна підготовка до уроків дозволяє їй досягти єдності  навчання, виховання та розвитку дітей. Лілія Валентинівна постійно працює над своїм вдосконаленням, знаходиться в активному пошуку ефективних форм і методів навчально-виховної роботи.

        Лілія Валентинівна захоплена вчительськими цінностями, схильна до миротворення. Висока моральність, пріоритет обов’язку, усталені переконання – ось якості, які впевнено вели її сходинками професійного зростання.

        Учитель має високий рівень психолого-педагогічної та методичної підготовленості, володіє методикою викладання предметів початкової школи, вдало використовує методи, які дають змогу залучати учнів до активної розумової діяльності, самостійності з урахуванням їх вікових та психолого-педагогічних особливостей.

             Вчитель має досвід роботи з формування мотивації учнів до навчання, забезпечує  високий рівень виконання Держстандарту освіти, виявляє  творчо – моделюючий рівень діяльності. На високому рівні організовує позакласну роботу з учнями з метою підвищення їх зацікавленості до вивчення предметів, розвитку світогляду, здібностей та обдаровань школярів.

     Основою успішної роботи вважає творчий тандем учителя й учнів, використання технологій, що захоплюють увагу дітей, загострюють розум та напружують волю. Вчитель працює над темою: «Використання нестандартних завдань на уроках української мови як засіб розвитку дивергентного мислення  молодших школярів».

     Прозорова Л.В. дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів. Сумлінно виконує посадові обов’язки. Користується повагою учнів, батьків, вчителів. Займається громадською роботою. З 2015р. – депутат міської ради. Учитель є високо рейтинговим  педагогом, що створює позитивний імідж школи серед громадськості району.

       Сучасний педагогічний супровід Лілії Валентинівни:

 • це постійний рух за висхідною траєкторією, спрямований на оновлення форм і змісту;

 • це палітра модернізованих підходів;

 • це постійний педагогічний діалог з учнем, творчий тандем, спрямований на інтелектуальне зростання учня та підвищення якості освіти.

     Представлені на рецензію матеріали: «Використання нестандартних завдань на уроках української мови як засіб розвитку дивергентного мислення  молодших школярів» відображають авторську педагогічну систему роботу вчительки. Спираючись на  положення державного стандарту початкової загальної освіти та відповідно до оновлених програм, вчителем розроблено та використано на практиці творчі різнорівневі  вправи з української мови для розвитку мовлення, уваги,  конвергентного (стандартного,  логічного) та дивергентного (нестандартного) мислення в учнів початкових класів та вміння критично мислити, аналізувати, працювати в команді.

     Досвід роботи  Прозорової Л.В. у свою  педагогічну діяльність втілюють  учителі ЗОШ І-ІІІ ст. № 3  Кам’янсько-Дніпровської міської ради:

 •  Різниченко Юлія Сергіївна , вчитель І категорії, ст..р. 12р.,

 •  Заяць Наталія Володимирівна , вчитель І категорії, ст..р. 12р.;                                                                        вчителі навчально-виховного комплексу « Дитячий садок – загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Кам’янсько-Дніпровської міської ради:

 • Янько Віра Олександрівна, вчитель вищої  категорії, ст.. 20р.;

 • Мінакова Тетяна Володимірівна, ст.р. 6р..

     Тема – актуальна, виходить із сучасних вимог до організації навчально-виховного процесу, сприяє вирішенню проблеми – формування творчої, інтелектуально розвинутої особистості, що має нестандартне мислення, здатної  до самореалізації та саморозвитку. 

     До розгляду було представлено авторські електронні збірники: «Плекаю мову солов’їну»  й  « Творчий тандем…».                    Рецензована робота  - важлива практична підмога для вчителя початкових класів. Забезпечує педагога дидактичним матеріалом  до уроків української мови в початкових класах. Вдумливо дібраний і системно організований матеріал сприятиме підвищенню якості проведення уроків. Тут учитель знайде різнорівневі вправи для розвитку уваги, логічного та дивергентного мислення в учнів, а також зразки робіт для розвитку моторики руки дитини.

    Важливо, що виконання вправ часто спонукає учнів  до аналітичної та творчої діяльності. Фактично посібники передбачають комплексну роботу. Окремо варто відзначити розділ, скерований на формування в учнів текстотворчих умінь.

    Прикметно, що посібники насичені якісним мовним матеріалом з різних функціональних стилів та яскравим ілюстративним матеріалом. Включають актуальну та корисну інформацію культурологічного змісту. Цінними також можна вважати «Поради педагогам щодо розвитку творчих здібностей обдарованих учнів». Усе це свідчить про високий фаховий рівень запропонованого досвіду роботи.

    Особливий інтерес становить подана в посібниках система вправ для розвитку умінь і навичок усного діалогічного спілкування, що є важливою умовою  повноцінного опанування мови.

    Соціокультурна проблематика включених до посібника текстів забезпечить засвоєння дітьми духовних та культурних цінностей і моральних норм, сприятиме їх естетичному розвитку. Мислення й мовлення учнів розвиватиметься у процесі їх відповідей на подані до текстів запитання, а також при коментуванні окремих фрагментів текстів та  їх інтерпретації. Слід відзначити, що використаний автором текстовий матеріал є різноаспектним за змістом, різноманітним за стилями й жанрами, цінним у виховному плані, розвивальним,  актуальним,  цікавим для  сучасних дітей.

Рецензенти: Н.О.Кліпіліна - керівник ШМО вчителів початкових класів  Кам’янсько-Дніпровської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Кам’янсько-    Дніпровської міської ради Запорізької обл.

О.Б. Дехтярьова – заступник директора з навчально-виховної   роботи,  навчально-виховного Комплексу «Дитячий садок-загальноосвітня школа І-ІІІ ст.»  Кам’янсько- Дніпровської міської ради Запорізької обл.».

 Досвід роботи презентовано:

- на розширеному районному методичному засіданні заступників директорів з навчально-виховної роботи та вчителів        початкових класів з теми: "Професійне зростання вчителя через формування інноваційного простору»  29.09.2015р.;

- під час участі в районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2017»,  листопад – грудень,  2016р.,  І місце.

- під час виступу на обласному очному етапі  Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2017»,  V місце.

     Проблемна тема: «Використання нестандартних завдань на уроках української мови як засіб розвитку дивергентного мислення молодших школярів», запропонована Лілією Валентинівною, заслуговує на увагу вчителів початкових класів і може бути використана в практиці їхньої роботи.

 

             Начальник відділу                                                                                           С.Г.Танько

                                                                                                                                           Зміст

 1.  Вступ.

 2.  Теоретичні основи  розвитку дивергентного мислення.

           Психологічна концепція дивергентного мислення.

      3. Особливості та ознаки дивергентного мислення.

      4. Технологія  досвіду.

      5. Використання дивергентних вправ на уроках української мови.

      6.  Результативність досвіду.

      7.  Висновки та рекомендації.    

           Поради педагогам щодо розвитку творчих здібностей обдарованих учнів.

      8.  Додатки. 

                                                                                                   

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now